O firmie

Firma «Arnotex» Sp z o.o. (Warszawa, Polska) jest przedsięwzięciem, które realizuje następujące usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej firm polskich na terytorium Republiki Białoruś I Rosji:

• przeprowadzenie badań marketingowych
• przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów gospodarczych o różnej formie prawno-organizacyjnej
• doradztwo podatkowe
• doradztwo prawne
• przeprowadzenie certyfikacji (dobrowolnej lub obowiązkowej) i rejestracji towarów w rejestrze higienicznym
• pomoc w otrzymaniu różnego rodzaju licencji
• przygotowanie umów i kontraktów międzynarodowych: handlowych, wynajmu, dostaw i innych
• stworzenie i organizacja dokumentacji firmowej
• dobór kadr, pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
• doradztwo celne 
• reprezentacja i obrona interesów przedsiębiorstw wobec organów państwowych i gospodarczych

Istnienie granicy celnej pomiędzy UE a rynkiem wschodnim, systemu podatkowego innego niż w Europie, systemu certyfikacji i standaryzacji, specyficzny tryb prowadzenia działalności handlowej - to wszystko komplikuje proces poszukiwania partnerów biznesowych oraz realizację projektów we wschodnim regionie i wydłuża je w czasie.

Nasza działalność jest bezpośrednio związana z marketingiem towarów i usług polskich przedsiębiorstw na rynkach Białorusi i Rosji.

Przyczyniamy się do powstawania i umocnienia międzyregionalnych więzi, współpracy przedsiębiorczej oraz zwiększenia bezpieczeństwa działalności handlowej.

Firma Arnotex świadczy szerokie spektrum usług w zakresie realizacji projektów handlowych europejskich, białoruskich i rosyjskich przedsiębiorców, jak i reprezentacji ich interesów biznesowych.